جمعه, 01 شهریور 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

         

             

اینکوترمز Incotrems

 

امروزه در دنیای وسیع تجارت تجار همواره در سعی و تلاش برای دستیابی به بازارهای بین المللی هستند تا بتوانند با گسترش عملیات تجاری خود در خارج از مرزهای کشور تابعه خود نیز حرفی برای گفتن داشته باشند . ورود به دنیای تجارت بین الملل مستلزم آشنایی با قوانین و مقرارت گوناگون است و به ناچار در این راستا ضرورت دارد همواره از تجارب و تخصص اشخاص ذیصلاح در این خصوص بهره مند شوند .

اتاق بازرگانی بین المللی برای اولین بار در سال 1936 میلادی اینکوترمز را تدوین کرد . تجار و بازرگانان ایرانی به منظور تسهیل در معاملات بین المللی ناچار از آشنایی با اینکوترمز هستند . هدف اینکوترمز فراهم کردن مجموعه ای از مقررات بین الملی برای تفسیر متداولترین و رایجترین اصطلاحات تجاری در تجارت خارجی  است .

نگارندگان این مقاله به نحو تلخیص عناوین مهمترین اصطلاحات تجارت بین المللی را اعلام داشته تا منظور نظر تجار علاقمند قرار گیرد :

 EXW  – به معنای تحویل در محل معین : بدین معنی که فروشنده کالا را زمانی تحویل می دهد که آن را در محل فروشنده و یا در جای معین دیگر اعم از انبار کارخانه در اختیار خریدار قرار می دهد بدون اینکه برای صادرات ترخیص کند و یا در وسیله نقیله بارگیری کند.. این اصطلاح حاوی حداقل  تعهد حقوقی برا ی فروشنده است و خریدار باید تمام هزینه ها و مخاطرات مربوط به حمل و نقل کالا را بپذیرد .

 FCA – به معنای تحویل به حمل کننده : این اصطلاح به حالتی اطلاق می شود که فروشنده پس از ترخیص کالا برای صادرات آنرا در محل معین به حمل کننده معرفی شده از خریدار تحویل می دهد . بنا براین یکی از ارکان اصلی این اصطلاح تحویل به شخصی است که خریدار معرفی می کند . بنا براین باید توجه داشت که محل تحویل انتخاب شده بر تعهدات بارگیری و تخلیه اثر دارد .

 FAC- به معنای تحویل در کنار کشتی : این اصطلاح بدان معنی است که وقتی کالا در بندر محل حمل در کنار کشتی قرار می گیرد فروشنده کالا را تحویل می دهد . بنا براین خریدار باید کلیه هزینه ها و مخاطرات فقدان یا صدمات وارده به کالا را از آن لحظه به عهده بگیرد .

 FOB- به معنای تحویل در عرشه کشتی : این اصطلاح به حالتی اطلاق می شود که کالا در بندر حمل معینی از نرده کشتی عبور داده می شود و فروشنده آنرا تحویل داده است . اصطلاح FOB فروشنده را ملزم می کند که کالا را برای صادرات ترخیص کند .

 CFR- قیمت کالا و کرایه حمل : بدین معنا که وقتی کالا در بندر حمل معینی از نرده کشتی عبور کرد فروشنده آن را تحویل داده است . فروشنده باید هزینه ها و کرایه حمل لازم برای رساندن کالا به بندر مقصد معین را بپردازد .اما مخاطرات فقدان با صدمات وارده به کالا و هزینه های اضافی ناشی از اتفاقات پس از تحویل از فروشنده به خریدار منتقل می شود .

 CIF- قیمت کالا ، بیمه و کرایه حمل ( بندر مقصد معین ) این اصطلاح به حالتی اطلاق مشود که یک کالا در بندر حمل معین از نرده کشتی عبور داده می شود و  فروشنده کالا را تحویل داده است . فروشنده باید هزینه ها و کرایه حمل لازم برای رساندن کالا به بندر مقصد معین را بپردازد  اما مخاطرات و صدمات وارده به کالا و هزینه های اضافی پس از تحویل به خریدار منتقل می شود  .

 CPT- کرایه حمل پرداخت شده تا مقصد معین :  بدین معنا که فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خودش تعیین می کند تحویل می دهد . فروشنده باید هزینة حمل را تا مقصد معین بپردازد . کلیه مخاطرات پس از تحویل به عهده خریدار است .

 CIP- کرایه حمل وبیمه پرداخت شده تا مقصد معین : این اصطلاح تجاری بدان معناست که فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خودش تعیین کرده تحویل دهد و فروشنده هزینة حمل را برای رساندن کالا به مقصد معین می پردازد و مخاطرات بعد از تحویل کالا به عهده خریدار است اما در این حالت فروشنده ملزم به تهیه بیمه در مقابل مخاطرات فقدان یا صدمات وارده به کالا در حین حمل برای خریدار است . پس قرارداد بیمه توسط فروشنده منعقد می شود .

چنانچه خریدار بخواهد بیمه مترتب بر کالا به میزان بیش از حداقل بیمه باشد باید با فروشنده توافق نماید زیرا فروشنده ملزم به انجام حداقل بیمه است .

DAF  - به معنای تحویل در مرز می باشد و به حالتی اطلاق می شود که کالا در نقطه و محل معینی از مرز قبل از مرز گمرکی کشور هم جوار و پس از ترخیص برای صادرات و بدون ترخیص برای واردات بر روی وسیله نقلیه تخلیه نشده در اختیار خریدار قرار می گیرد. در این حالت تجار محترم باید توجه داشته باشند که دقیقاً منظور از مرز به کدام منطقه اطلاق می شود . انجام تخلیه توسط فروشنده مستلزم انجام توافق مجدد با اوست .

 DES- تحویل در کشتی به حالتی اطلاق می شود که کالا در بندر مقصد معین بر روی عرشه کشتی بدون ترخیص برای ورود در اختیار خریدار قرار می گیرد .

DEQ  - تحویل در اسکله  این اصطلاح بدان  معنااست که کالا در بندر مقصد معین بر روی اسکله ( بارانداز ) بدون ترخیص برای ورود در اختیار خریدار قرار می گیرد . آشنایی کامل به تعریف اسکله و عرشه چه در DEQ  و چه در DES کاملاً ضروری است .

 DDU- تحویل بدون پرداخت عوارض گمرکی – این اصطلاح بدان معنا است که فروشنده کالا را پس از ترخیص برای واردات و بدون تخلیه از وسیله نقیله از وسیله نقلیه در و قصد معین تحویل خریدار می دهد و فروشنده هزینه ها و مخاطرات رساندن کالا را به عهده می گیرد به جز هر گونه عوارض .

 DDP- تحویل پس از پرداخت عوارض گمرکی این حالت دقیقاً بر عکس DDU می باشد . بدین معنا است که فروشنده کالا را پس از ترخیص برای واردات و بدون تخلیه از وسیله نقلیه در مقصد معین تحویل خریدار می دهد . در این حالت فروشنده علاوه بر هزینه پرداخت عوارض را نیز به عهده می گیرد .

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.