سه شنبه, 29 مرداد 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری
سهام ممتاز چیست؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

   

 

       سهام ممتاز چیست ؟

 

قطعاً اکثر تجار محترم با عبارت سهام ممتاز آشنا هستند . عنوان سهام به نحو خاص در شرکتهای تجاری حاکمیت دارد که بیانگر سهم شرکاء در شرکت تجاری است . به عبارت دیگر میزان حصه هر کدام از شرکاء با تعداد سهام آن مشخص می شود .

 همه سهام تا آنجا که قانون مشخص کرده از نظر قیمت با یکدیگر مساوی هستند که هدف قانونگذار سهولت در توزیع سود بین سهامداران و مشخص کردن قیمت آن در بازار بورس است . اما در بعضی موارد سهامی با عنوان ممتاز وجود دارد که در اساسنامه شرکت اعلام و صدور آن منوط به تصمیم هیئت مدیره و مجمع خواهد بود .

 همانگونه که از عنوان سهام ممتاز بر می آید این نوع سهام دارای ویژگی خاصی نسبت به سایر سهام یک شرکت می باشد که دارنده سهام را از حقوق بیشتری نسبت به دیگر سهامداران بهره مند می سازد .

برابر ماده 42 لایحه قانون تجارت مصوب سال 1347 هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و نیز تا موقعی که شرکت منحل نشده طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ممتاز ترتیب دهد امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد . هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد .

 

اما امتیازات سهام ممتاز چیست ؟

 

یکی از مهمترین این امتیازات بهره مندی از سود معین و ثابت و یا بیشتر نسبت به سایر سهامداران عادی است . زیرا اصل بر این است که پس از انجام فعالیتهای تجاری یک شرکت و حصول سود به سهامداران سود تعلق گیرد . این سود متعلق به کلیه سهامدارانی است که سهام عادی دارند. پس اگر سود شرکت اندک باشد اولویت با سهامدار ممتاز است. بنا براین داشتن سهام ممتاز به مالکش اولویت در کسب سود را می دهد.

علاوه بر اخذ سود بیشتر چنانچه شرکتی در حالت تصفیه باشد دارندگان سهام عادی معمولاً پس از اینکه طلب طلبکاران و دارندگان سهام ممتاز پرداخت شد از مازاد دارائی شرکت مستحق سود خواهند شد .

از دیگر امتیازات سهام ممتاز داشتن حق رأی بیشتر نسبت به سهامدار عادی و نیز بهره مندی از تخصیص سود سالانه بیشتر به دارنده آن است .

بنا براین نگارندگان این مقاله با تبعیت از ماده 42 قانون تجارت به کلیه تجار محترم توصیه می نمایند در صورتی که تصمیم به واگذاری سهام تحت عنوان ممتاز دارند دقت لازم را مبذول داشته و به تکلیف ماده 42 امتیازات مترتب بر سهام ممتاز را بطور وواضح مشخص کنند .

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.