سه شنبه, 29 مرداد 1398

 


 
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

    

طرق افزایش سرمایه در شرکت های تجاری

 

منظور از تغییر سرمایه کاهش یا افزایش مبلغ اسمی یا رسمی و یا ثبت شده سرمایه شرکت بوده و هیچگونه ربطی به سرمایه واقعی یا ناشی از اثرات وقایع اقتصادی مؤثر بر آن ندارد . تمام تجار مایلند که در شرکتهایی که تأسیس می نمایند به مرور زمان مواجه  با افزایش سرمایه شده و با توجه به افزایش سرمایه قدرت اقتصادی خود را افزایش دهند . برای افزایش سرمایه دو راه در قانون تجارت عنوان گردیده است :

 

برابر ماده  157 قانون مذکور سرمایه  شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد .

 

افزایش سرمایه به غیر از دو شکل فوق نه در قانون پیش بینی شده و نه امکان پذیر است . در روش اول که همان افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است مبلغ اسمی هر سهم بدون تغییر می ماند و بر تعداد سهام افزوده می شود . اما در روش دوم بر مبلغ اسمی سهام افزوده می شود و تعداد سهام شرکت بدون تغییر می ماند و به عنوان مثال شرکتی که دارای یک میلیون ريال سرمایه با تعداد هزار سهم هزار ریالی است می تواند از این طریق با حفظ تعداد سهام صرفاً مبلغ اسمی هر سهم را از هزار ریال به دو هزار ریال افزایش دهد .

 

تجربه نگارندگان این مقاله در خصوص افزایش سرمایه شرکت نشان می دهد که همیشه افزایش سرمایه ناشی از قدرتمند شدن شرکت از لحاظ اقتصادی نیست بلکه بعضاً شرکت های تجاری دچار زیان انباشته می شوند و به عبارت رایج در قانون تجارت مشمول ماده 141 این قانون می گردند که این ماده به حالتی اطلاق می شود که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود .

 

فلذا تجار برای ایجاد وضعیت بهتر جهت ادامه حیات اقتصادی و ترمیم زیان انباشته مبادرت به افزایش سرمایه می نمایند که معمولاً این راه حل به تنهایی نمی تواند شرکت را نجات دهد . زیرا عوامل دیگری باید وجود داشته باشند تا بتواند در کنار این افزایش سرمایه  ، محرک توان اقتصادی شرکت شده و شرکت فی الواقع به وضعیتی نزدیک شود که بتواند به توان اقتصادی خود ادامه دهد .

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.