جمعه, 01 شهریور 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 لزوم آشنایی با قراردادهایBOT

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

 

 

لزوم تصویب مقرارت خاص برای صنعت لبنیات
 

 

تولیدات محصولات لبنی در تمام دنیا جز محصولات استراتژیک هر کشور محسوب می گردد زیرا ارتباط مستقیم به سلامتی آحاد هر جامعه دارد . پس از انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد توسعه کارخانجات لبنی در سطح کل کشور بوده و هستیم و امروز در تمامی فروشگاه ها انواع و اقسام محصولات متنوع لبنی حاصل اراده محکم و خلل ناپذیر صاحبان صنعت لبنیات بوده و هست که با تمام مشکلات و تشدید برخی از معضلات اقتصادی همچنان مقید به تولید محصولات با کیفیت هستند .

 در طول این سالیان به نظر نگارندگان این مقاله شایسته است که قانونگذار نیز به موازات نوگرائی صاحبان صنایع در ارائه محصولات متنوع ، تصویب و اصلاح قوانین مرتبط با این صنعت را منظور نظر قرار دهد .

تصویب این قوانین بدون اخذ نظریه کارشناسان متخصص و فراهم کردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلفات با حضور صاحبان صنعت لبنیات و انجمن صنفی صنایع لبنی ایران امکان پذیر نیست . تا در آینده کارخانجاتی که محصولات با کیفیت بالا تولید می کنند از مزایای قانونی بیشتر برخوردار باشند . زیرا این حق مسلم هر کارخانه ای است که محصولات مرغوب تولید و با این تولید مرغوب عملا به عمر سلامتی جامعه و شادابی آن بیافزاید. تصویب قوانین مدون و صحیح باعث بهترین تصمیم گیری توسط ادارات و سازمان هایی می شود که بر صنعت لبنیات اشراف دارند . از جمله نهاد های نظارتی اداره کل تعزیرات حکومتی است که تصمیمات شعب اداره کل تعزیرات لازم الاجرا تلقی می شود .

به نظر نگارندگان این مقاله از جمله قوانینی که در حال حاضر نیاز مبرم به اصلاح دارد قانون تعزیرات حکومتی و آئین نامه مربوط به آن است .

 امروزه آرائی در خصوص صنعت لبنیات از شعب تخصصی توسط اداره کل تعزیرات صادر  می گردد که بنا بر دیدگاه قانونگذار حکایت از تخصصی شدن موضوع صنعت لبنیات دارد که صد البته رسیدگی تخلفاتی که واجد جهات فنی و تخصصی است مقتضی اظهار نظر کارشناسی است . فلذا در پرونده های متشکله بایستی قوانین مدون طبق نظر کارشناسان متخصص این صنعت بررسی تخصصی شده تا امکان عادلانه ترین اتخاذ تصمیم در شعب تعزیرات فراهم گردد .

در سال جاری صاحبان صنعت لبنیات نبز بر حسب افزایش عوامل تشکیل دهنده قیمت هر کالا در مبحث قیمت گذاری مواجه با تجربیات گرانسنگ شده اند . تشکیل پرونده های صنایع لبنی در اداره کل تعزیرات به وضوح لزوم نگاه تخصصی در اتخاذ تصمیم را ثابت کرده است . نیاز ارجاع به کارشناسی در بررسی پرونده های مطروحه در اداره کل تعزیرات خصوصا از جنبه تخصصی ( بررسی چگونگی تولید محصول ) امری اجتناب ناپذیر است در حالیکه در قانون تعزیرات فعلی صرفاً به تعریف تخلف و مجازات آن بسنده شده و صدور قرار های کارشناسی در آن لحاظ نمی گردد .

نگارندگان این مقاله اعتقاد دارند علاوه بر تصویب قانون جدید برای صنعت لبنیات باید دادگاه های تخصصی تحت نظارت قوه قضائیه با قضات آگاه به مسایل و مشکلات صنعت لبنیا ت تشکیل تا با جامعیت بیشتری در خصوص صنعت لبنیات اتخاذ نظر گردد . و از طرفی دیگر فرصت دفاع بیشتر با استفاده از قوانین جدید برای صاحبان صنعت لبنیات به وجود آید.

 


 


 

 

              

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.