جمعه, 01 شهریور 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

             

 

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب 1391

 

تجار محترم آیا از لایحه جدید  قانون تجارت باخبر هستید ؟

 

قبل از پاسخ به این پرسش حتماً آگاهی دارید که قانون تجارت سابق متأثر از قانون تجارت کشور فرانسه بوده است . اما قانونگذار با درک صحیح از تحولات سریع دنیای تجارت مبادرت به تنظیم لایحه جدید قانون تجارت نموده که این قانون در جلسه علنی مورخ 23 / 1 / 91 مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت گردید .

 

این قانون به مراتب مشروح تر و دقیق تر از قانون سابق است و مشتمل بر 1261 ماده می باشد . در این قانون به نحو مستقل مبحثی با عنوان مدیر عامل وجود دارد که مشتمل بر مواد 238 الی 247 را شامل می شود . فلذا اطلاع مدیران عامل شرکتهای تجاری از نحوه اختیارات مدیر عامل بسیار ضروری است .

 

از جمله مباحث شاخص در این قسمت از قانون تجارت جدید ، طرح عبارت قائم مقام مدیر عامل است . البته در قانون تجارت سابق عنوان قائم مقام تجارتی وجود داشته اما بدین نحو که مبحثی خاص با عنوان مدیر عامل عنوان شده و سپس در ماده 241 به عبارت قائم مقام مدیر عامل پرداخته شود ، وجود نداشت . بنا براین با استناد به ماده 241 مدیر عامل می تواند دارای قائم مقام باشد اما حیطه عملکرد قایم مقام در چه حدودی است ؟

 

حسب قسمت اخیر ماده 241 قائم مقام میر عامل در حدود موضوع اختیارات تفویض شده ، اختیارات مدیر عامل را دارد .حدود اختیارات تفویض شده به مدیر عامل با توجه به اساسنامه شرکت خواهد بود . حسب ماده 244 قانون جدید تجارت یک مدیر عامل می تواند دارای چندین قائم مقام باشد . چنانچه مدیر عامل و یا قائم مقام های او تصمیماتی بر خلاف قوانین و مقررات – مفاد اساسنامه – مصوبات مجمع عمومی و یا مدیران اتخاذ کنند ، مسئولیت دارند .

 

اما در هر حال مدیر عامل در مورد اقدامات و تصمیمات قائم مقام های خود در برابر مدیران ، مسئول است . اما اگر مدیر عاملی از انجام تصمیات هیئت مدیره استنکاف نمود چه باید کرد ؟

 

برابر ماده 242 بدواً باید رئیس هیئت مدیره شرکت ، هیئت مدیره را برای استماع توضیحات مدیر عامل دعوت کند و چنانچه رئیس هیئت مدیره از انجام دعوت خودداری کند عده ای از مدیران که حداقل یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل می دهند می توانند هیئت مدیره را برای استماع توضیحات مدیر عامل دعوت کنند و مدیر عامل باید با حضور در جلسه توضیح لازم را ارائه کند . در هر حال فاصله دعوت مدیر عامل تا تشکیل جلسه نباید کمتر از یک هفته باشد . در صورتی که مدیر عامل حاضر نشود و یا حاضر شده و اظهارات خود را عنوان کند ، هیئت مدیره درباره عزل نامبرده با رعایت قوانین و مقررات اساسنامه شرکت تصمیم می گیرد .

 

 

 

              

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.