جمعه, 01 شهریور 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

            

 

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

 

 

پیرو مقاله مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل مصوب 1391 نظر به اینکه آشنایی با قانون تجارت جدید برای کلیه تجار ضروری است  .

 فلذا در این مقاله به بررسی تطبیقی ماده 1 قانون مصوب 13 / 2 / 1311 و لایحه قانون تجارت جدید مصوب 23 /1 /91 پرداخته می شود .

مقدمتاً لازم بذکر است که ماده 1 هر دو قانون به تعریف شخص تاجر می پردازد با این تفاوت که در ماده یک قانون سابق بدواً شخص تاجر را کسی می داند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرارداد و سپس در ماده 2 معاملات تجارتی را احصاء می کند . در حالیکه در قانون جدید دو ماده مذکور را در یک ماده خلاصه کرده و اینگونه به تعریف شخص تاجر می پردازد : تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد :

1 – تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی یا غیر مادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده

   باشد به قصد فروش  اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر .

2 – استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد و قصد اجاره و یا

   هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقاراری حق انتفاع

3 – دلالی ، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری

4 – هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی

5 – هر نوع عملیات بیمه ای به جز بیمه های اجتماعی

6 – هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار

7 – صدور ، ظهر نویسی و تضمین چک یا سفت و برات و قبول آن

8 – تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل :

1 – 8 – حمل و نقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی یا آب و یا هوا

2 – 8 – امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار

3 – 8 – عملیات حراجی

4 – 8 – اداره نمایشگاه عمومی

5 – 8 – اداره انبار عمومی

6 – 8 – عملیات بارگیری ، تخلیه و یا ترخیص کالا

7 – 8 – ادره تأسیسات مربوط به امور رفاهی ، تفریحی و یا ورزشی

8 – 8 – اداره سالن های برگزاری مراسم ، کنفرانس و یا نمایش

9 – 8 – اداره چاپخانه ، بنگاه نشر ، تایپ و یا ترجمه

10 – 8 – اداره خبرگزاری و یا بنگاه ها ی خبر رسانی

11 – 8 – ارائه خدمات پستی

12 – 8 – ارائه خدمات تبلیغی یا فنی

13 – 8 – اداره تأسیسات مربوط به آب رسانی ، گاز رسانی و یا برق رسانی

14 – 8 – امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی و یا

   عمومی ، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطات مخابراتی و یا رایانه ای

   ، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوی الکترونیک و

   یا تأمین نرم افزار رایانه ای

15 – 8 – عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان ، راه و یا شبکه های

              آب رسانی

9 – هر نوع فعالیت معدنی

10 – تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره برداری از آنها ، برای غیر ار رفع حوائج شخصی

11 – تأسیس کشتارگاه ، سردخانه  مجتمع کشاورزی ، مجتمع پرورش حشرات و یا

   حیوانات از قبیل دام ، طیور ، آبزیان یا بهره برداری از آنها برای غیر از حوائج شخصی

 

نکته بسیار مهم در لایحه جدید قانون تجارت افزایش تعداد مشاعلی است که در قانون قبلی صرفاً در 10 مورد بوده اما هم اینک به نحو دقیق تری احصاء گردیده است .

 

 

  

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.

   

https://canadian-pharmacy24-7.com