سه شنبه, 29 مرداد 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

            

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه


 

 

در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مواد 187 الی 193 به محیط زیست اختصاص یافته است :

برابر ماده 178 قانون مذکور دولت اجازه دارد با هدف حفاظت – احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدامات ذیل را انجام دهد :

 تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی  حفاظت

        و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی بوم های حساس و شکننده  کشور

•  اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

 

ظرف زمان اعلامی حداکثر 2 سال تا پایان سال دوم برنامه

علاوه بر آن دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام کند .

حسب ماده 188 به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری چون اخذ مجوز برای احداث واحدهای صنعتی از سازمان حفاظت محیطی زیست ضروری است بنا بر این مقرر شده با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن – جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت ریاست جمهور استانداردهای مشخص زیست محیطی بطور شفاف و ثابت در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی 5 ساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف 6 ماه اول برنامه ارائه نماید .

کلیه واحد های تولیدی ، صنعتی ، عمرانی و خدماتی و زیر بنایی مکلف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق هستند .

ماده 189 قانون مذکور سازمان محیط زیست را مکلف به انجام موارد ذیل کرده است :

  در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروه های اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه 5 ساله ، آیین نامه اجرایی مربوط را با پیشنهادشورای عالی  حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران برسد .

  ایجاد نظام اطلاعات زیست محیطی کشور در زیست بومهای حساس به ویؤه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در آید

به منظور جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع زیستی دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور در پروانه های مذکور تعداد سلاح های شکاری را متناسب با جمعیت قبل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاح های غیر مجاز تا پایان برنامه اقدام کند .

حسب ماده 192 با هدف کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی – صنعتی و عمرانی خدماتی و زیربنایی مکلف به انجام موارد ذیل هستند :

•    طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا در مرحله انجام مطالعات امکان سنجیو مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست صدور ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند. 

   نسبت به  نمونه  برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست  محیطی خود   اقدام و نتیجه را در چهارچوب  خود اظهاری  به سازمان محیط زیست رائه دهند

  مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردها محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد .

حسب ماده 193 شهرداری های شهر های بالای 200 هزار جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال برنامه چهارم پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با اولویت روش های آلی ( ارگانیک ) از قبیل کرم پوسال ( ورمی کمپوست ) بازیافت کنند . از سال پایانی برنامه هر گونه دفن پسماندها در این گونه شهر ها مطلقاً ممنوع است .

سازمان حفاظت محط زیست مکلف است تمهیدات لازم برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون های انتشار ریزگردها و مهار آن ، کنترل و کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای را فراهم آورد .

از سال دوم برنامه هر گونه بهره برداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخی مطلقاً ممنوع است .

با توجه به شرایط ویژه تالاب های کشور از منظر اقتصادی – کشاورزی – زیست بومی – تنوع زیستی گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و بطور کلی پیچیدگی و شکنندگی زیست بومی طبیعی این مناطق دولت مکلف است در سال اول برنامه با ساماندهی مجدد سازمان های موجود در بخش های آب – کشاورزی – منابع طبیعی – محیط زیست و گردشگری نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشتهای اطراف تالاب ها اقدام کند .

آئین نامه اجرایی این موضوع به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست – وزارتخانه های نفت – جهاد کشاورزی – نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می رسد .

به نظر نگارندگان این مقاله آنچه در قانون پنج ساله پنجم در قسمت محیط زیست واجد و اهمیت بیشتری تلقی شده کاهش آلودگی هوا و دریاها – حفاظت تالابها – جلوگیری از انتشار ریزگردها که سلامتی تمامی آحاد ایرانیان را هدف گرفته و نیز رعایت استانداردهای محیط زیست در شرکتهای بزرگ تولیدی – عمرانی – زیربنایی – صنعتی و نیز تکلیف قانونی شهرداری های شهر ها با بیش از 200 هزار جمعیت برای جمع آوری پسماندها با روش های نوین می باشد.


 


 

  

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.