جمعه, 01 شهریور 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

          

قراردادپیمان

 

تجار محترم عبارت پیمان و پیمانکاری را بسیار شنیده اند .

پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن و با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد . شروع انقلاب مشروطه که هم اینک سابقه ای به قدمت 100 سال در ایران دارد باعث ورود مفاهیم و ارتباطات جدید در جامعه ایران شد و این شروع مبارزه تفکر سنتی با مفاهیم جدید گردید . قطع نظر از اینکه طرفداران کدام تفکر دارای ادله قوی و محکمی هستند در این مبحث صرفاً به لحاظ حقوقی چون تجار محترم در پیشبرد اهداف اقتصادی ناگزیر از رویارویی با پیمانکاران هستند ، مواردی را درجهت آشنایی بیشتر تجار اعلام نموده تا آنان با شناخت بیشتری نسبت به انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام نمایند .

وقتی افراد فیمابین یکدیگر قراردادی را امضاء می کنند آن قرارداد به مثابه قانون میان طرفین می باشد . اما در پیمان و پیمان نامه ها که معمولاً از سوی ارگان رسمی تهیه و به دستگاه های اجرایی و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود از قراردادهای خصوص اشخاص فاصله می گیرد .

در یک تقسیم بندی کلی پدیده های حقوقی به دو قسمت تقسیم می شوند :

اعمال حقوقی آن بخشی از پدیده ها هستند که با اراده طرفین بوجود می آیند مثل عقود که ناشی از اراده دو طرف است و البته بعضاً پدیده هایی هستند که به نحو یک طرفه از ناحیه اراده اشخاص بوجود می آیند که ایقاع نامیده می شوند مثل طلاق

قسم دیگر وقایع حقوقی هستند که اراده اشخاص در بروز آنان دخیل نیست مثل فوت و تولد .

پیمان در حیطه اعمال حقوقی و از جمله عقد است زیرا با اراده کارفرما از یکطرف و پیمانکار از طرف دیگر بوجود می آیند

ماده 183 قانون مدنی عقد را اینگونه تعریف می کند :
 

عقد  عبارات است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنان باشد . بوجود آمدن اراده اشخاص در قالب عقد قرارداد خود شامل موارد زیر است :

 

 1 – مرحله خطور – و آن عبارت است از اینکه انجام عملی به ذهن شخص متبادر

       میشود

2 – مرحله سنجش – در این مرحله شخص آنچه را که در فکر دارد مورد ارزیابی قرار  می دهد

3 – مرحله تصمیم – در این برهه شخص آنچه را که در ذهن داشته و ارزیابی کرده   در قالب یک تصمیم بنحوی جدی تر آشکار می سازد .

4 – مرحله اجرای تصمیم – شخص وارد عملیات اجرایی تصمیم می گردد .

 

البته حقوقدانان از جهات متفاوت جایگاه های متعددی را برای عقد پیمان تعریف می کنند که از آن جمله پیمان را عقد لازم و جائز  عقد تشریفاتی – عقد مختلط – عقد مستمر – عقد عهدی و عقد معوض می دانند که تشریح هر کدام از این عناوین از حوصله این مقاله خارج است .

 

موضوع پیمان    می تواند شامل طرح های مطالعاتی – طرح عمرانی انتفاعی و غیر انتفاعی و کارهای عمومی از قبیل راهسازی – آبیاری – زهکش – تأسیسات – ابنیه و تأسیسات و تجهیزات ابینه باشد .

از آنجا که در پیمان انجام یکسری از کارها مورد تعهد قرار می گیرد بنا براین باید با مواد 214 – 215 – 216 – 217 قانون مدنی منطبق باشد .

فلذا هر پیمان دارای شرایط عمومی به استناد مواد مذکور باید باشد که عبارتست از : داشتن مالیت – ملک بودن – داشتن منفعت عقلانی – مشروع بودن منفعت – مقدور بودن تسلیم – مبهم نبودن – معین بودن -  قابلیت انتقال و موجودبودن .

علاوه بر شرایط عمومی مذکور هر پیمان دارای یکسری خصوصیات دائمی است که عبارتند از کاردائم – مصالح و تجهیزات و کارگاه

 

شرایط خاص هر پیمان بشرح زیر است :

اول آنکه موضوع پیمان باید به نحو مطلوب اجرا شود و مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده پیمانکار است .

دوم آنکه موضوع پیمان به موقع اجرا گردد . نقش زمان و ایفای تعهد در زمان معین بسیار حائز اهمیت است . زیرا از منظر حقوقی ایفاء تعهدات یا دارای وصف تعدد مطلوبند یا وحدت مطلوب .

تعهد   دارای وصف وحدت مطلوب به آن تعهداتی اطلاق می شود که اگر در زمان مشخص به نتیجه نرسند دیگر مطلوبیتی ندارند مثل خرید بلیط هواپیما

 در یک زمان مشخص برای حضور در مکانی مشخص .

 اما تعهد دارای تعدد مطلوب به آن نوع تعهداتی اطلاق می شود که اگر پس از زمان معین نیز به مرحله انجام برسند مطلوبیت خود را دارا می باشند .

بنا براین اصل بر رعایت قاعده وحدت مطلوبیت در قراردادهای پیمانکاری است . خصوصاً زمانی که یک تاجر برای افتتاح کارخانه خود در زمان معین با یکسری از مقامات کشوری هماهنگی نموده و تقاضای حضور آنها را برای افتتاح کارخانه خود می کند . حال تصور کنید کارخانه در زمان تعیین شده توسط پیمانکار ی که تعهد به آماده ساز ی نموده ، آماده کلید خوردن نشود .

سوم – آنکه موضوع پیمان یابد حفاظت گردد . معمولاٌ اموری که موضوع پیمان قرار می گیرند و از حساسیت ویژه برخوردار بوده و بعضاً طرح های عظیم و کلان را شامل میشود بنا براین چنانچه موضوع پیمان که از طریق بکار بردن تجهیزات و مصالح بوجود آمده به علت عوامل جوی تهدید شود بیاید مکانیزم حفاظت از کارهای انجام شده را رعایت کند

چهارم – آنکه محدوده عملیات موضوع پیمان معین باشد . محل عملیات موضوع پیمان کارگاه است . بنا برای پیمانکار باید دارای نقشه مبداء شروع کار و خاتمه کار باشد و محدوده عملیات را مشخص کند تا چنانچه در صورت تجاوز از محدوده عملیا خسارت به شخص یا اشخاصی باشد ، امکان تعیین مقصر وجود داشته باشد .

پنجم – آنکه مصالح و تجهیزات باید مرغوب و کافی باشد تا باعث مطلوبیت در ارائه آنچه تعهد نموده اند باشد .

ششم – آنکه کارگاه نباید معارض داشته باشد زیرا اگر کارگاهی معارض داشته باشد  اساس انجام طرح بشدت مورد خطر واقع می گردد به نحوی که خسارات جبران ناپذیری بوجود خواهد آمد .

هر پیمان دارای اسناد و مدارکی است که عبارتند از :

موافقتنامه

شرایط عمومی

شرایط خصوصی

برنامه زمانی کلی

فهرست بها و مقادیر کار

مشخصات فنی ( عمومی – خصوصی ) دستور العمل ها و استانداردها

نقشه ها

اسناد تکمیلی

 

از آنجا که عقد پیمان یک عقد معوض است بنا براین تعیین مبلغ پیمان – تاریخ تنفیذ – مدت پیمان و عندالزوم تغییر آن – تاریخ شروع کار وپایان آن – مدت تجهیز کارگاه – دوره تضمین که شامل تضمین حسن عملیات موضوع پیمان – تعیین مهندسین مشاور – اقامتگاه طرفین و تعیین مرجع حل اختلاف است ، کاملاً ضروری می نماید

 

فلذا شایسته است تجار محترم در انعقاد قراردادهای پیمانکاری موارد مذکور را مد نظر داشته تا انشاءالله در انجام پروژه هایی که در اختیار پیمانکار قرارد می دهند دچار مشکل نشوند .

 

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.