جمعه, 01 شهریور 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری
تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

  Incoterms  اینکوترمز 

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

 بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

  

 

 

علامت تجاری چیست ؟


  در دنیای امروز تجارت اکثر محصولات تولید کنندگان دارای علامت تجاری و به عبارت دیگر برند معتبر هستند . بنحوی که داشتن این علامت تجاری به مرور زمان نه تنها معرف نوع محصول می باشد بلکه دارای ارزش مادی و معنوی بسیار نیز تلقی می گردد . البته شاید امروزه بسیاری از مردم موضوع علامت تجاری را مبحثی جدید در قرون اخیر می دانند . اما در ابعادی گسترده تر رد پای گرایش به مالکیت معنوی در تاریخ باستان را می توان با پیدایش خط پهلوی دری که زاییده فکر  زرتشت پیامبر ایرانی است ، شناسایی نمود . با پیدایش فن نوشتن ، استعمال مهرهای استوانه ای معمول گردید و حک نوشته بر روی خاک رس نرم  یا لوحه معرف امضای مالک بود . همینطور شیشه گران ایرانی چه در فلات ایران و چه در بین النهرین مهرهای خود را روی شیشه ها حک می کردند که نمونه های آن امروز نیز وجود دارد .

برحسب ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب یک  تیرماه 1310 علامت تجاری عبارتست از هر قسم علامتی اعم از نقش  ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت  مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود . ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .

برابر قانون ، مرجع ثبت علامت تجاری ادارات ثبت اسناد املاک در شهرستانها و اداره کل مالکیت صنعتی در شهرهای بزرگ می باشد . اما در جهت تسریع در ثبت علامت تجاری امروزه به موجب ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب 1372 ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی و نیز ثبت کشتی ها ، شناورها و هواپیماها در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل 81 قانون اساسی انجام می شود . بنا براین مناطق آزاد تجاری و صنعتی مرجعی استثنایی تلقی می گردد .

تقاضای ثبت علامت تجاری در قالب اظهارنامه به عمل می آید . بررسی اظهارنامه واجد دو جنبه شکلی و ماهیتی است . اظهارنامه در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم و ارسال می گردد . در صورت وجود نواقص در این فرم برای ساکنین ایران 30 روز و مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ وصول اخطاریه فرصت برای رفع نقص می باشد . هر صنفی از تولید کنندگان در طبقات خاص تعریف گردیده اند که باید این اظهارنامه نیز برای طبقه مربوط خود باشد .

از جهت ماهیتی در بررسی اظهارنامه باید به این نکته توجه نمود که ویژگی اصلی هر علامت تجاری متمایز بودن آن است . زیرا رسالت هر علامت تجاری تمیز کالا و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از یکدیگر است .

بنا براین شکل علامت تجاری باید به گونه ای باشد که چه از نظر دیداری و شنیداری باعث ایجاد اشتباه برای مصرف کنندگان نگردد . علاوه بر آن تولید کنندگان باید در تعیین علامت تجارتی خود از رنگها و طرح هایی استفاده کنند که ایجاد اشتباه ننماید . به عبارت دیگر طرح علامت تجاری چه در قالب تصویر و چه در قالب کلمه ، عدد یا هر شکل دیگر باید به نحوی باشد که ایجاد تمایز  نماید .

به موجب ماده 12 قانون ثبت علائم تجاری : علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد .

ثبت علامت تجاری به صاحب آن حق انحصاری مالکیت می دهد . اما این حق مالکیت محدود به خدمات و کالاهایی است که در اظهارنامه ثبت درج شده است  از نگاهی دیگر حق مالکیت بر علائم از اصل ارضی بودن تبعیت می کند .

یعنی اعتبار ثبت در کشوری است که به ثبت رسیده که البته علائم مشهور خصوصاً مشهور بین المللی از این قاعده مستثنی هستند .

توصیه نگارندگان این مقاله به تجار محترم در ثبت علائم تجاری این است که همواره در صورت وجود علامت مشابه برای صاحب علامت تجاری حق اقامه دعوی محفوظ خواهد بود . مضافاً آنکه نوع طراحی علامت تجاری ترجیهاً به شکلی باشد که با نوع تولید محصول موردنظر همخوانی داشته باشد . توصیه مهمتر آنکه تجار محترم همواره روزنامه رسمی را مطالعه نموده تا در جریان آخرین علائم تجاری ثبت شده قرار گیرند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.