سه شنبه, 29 مرداد 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری

تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

 حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 Incoterms    اینکوترمز  

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه 

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

          

 

 

انواع تخلفات تعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی و نحوه

 

تعامل سازمان با صاحبان صنایع

 

همانگونه که در نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی نیز عنوان شد ، قانون تعزیرات حکومتی بنا به ضرورت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید . فلذا انواع تخلفات عنوان شده در این قانون نیز متأثر از مشکلات ایجاد شده بوده است . زیرا تصویب هر قانونی بنا به اصل ضرورت و با توجه به تبعات آن در جامعه و نیز معضلاتی که جامعه از نبود آن قانون رنج می برد می باشد . عناوین تخلفات اعلامی در قانون تعزیرات حکومتی به ترتیب عبارت است از :

گرانفروشی

کم فروشی و تقلب

عرضه خارج از شبکه

عدم درج قیمت

عدم صدور فاکتور

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولید ی

عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی

فروش اجباری

عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی

احتکار

اخفاءوامتناع از عرضه کالا

نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی

فروش ارزی ریالی

عدم اعلام موجودی

 

 

البته عناوین تعزیرات در امور ساختمانی ، امور بهداشتی و درمانی ، آرایشی با توجه به نوع فعالیت صنف یا واحد اقتصادی متفاوت است .

یکی از قوانین بسیار مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 می باشد .

برابر ماده یک قانون مذکور نظام صنفی به قواعد و مقرراتی اطلاق می گردد که مربوط به سازمان وظایف و اختیارات حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعین می کند .

ضمناً تخلفات اعلامی در نظام صنفی عبارتست از:

عدم رعایت مقررات صنفی

م 68 ق نظام صنفی

 

عدم درج قیمت

م 70 ق نظام صنفی

ق تعزیرات حکومتی

 

 

عدم صدور فاکتور

 

م 8 تعزیرات حکومتی

و م 70 ق نظام صنفی

 

درج قیمت بالاتر از نرخ مصوب

م 71 ق نظام صنفی

 

عدم پروانه کسب

م 72 ق نظام صنفی

و 12 ق تعزیرات حکومتی

 

گرانفروشی

م 73 ق. نظام صنفی

و12 ق تعزیرات حکومتی

 

 

احتکار

م 74 ق.نظام صنفی

و 4 تعزیرات حکومتی

 

 

اخفاء و امتناع از عرضه کالا

م 75 ق نظام صنفی

و7 ق تعزیرات حکومتی

فروش اجباری کالا همراه کالاهای دیگر

م 15 ق. تعزیرات حکومتی

کم فروشی و تقلب

م 3 ق. تعزیرات حکومتی

اخفاء و امتناع از عرضه کالا

م 7 ق. تعزیرات حکومتی

 

عرضه خارج از شبکه کالا

م 5 ق . تعزیرات حکومتی

 

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز دولتی

م 10 ق. تعزیرات حکومتی

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

م 9 ق. تعزیرات حکومتی

 

عدم اعلام موجودی کالا

م 16 ق. تعزیرات حکومتی

نداشتن پروانه بهره برداری

م 13 ق. تعزیرات حکومتی

 

فروش ارزی ریالی

م 11 تعزیرات حکومتی

خرید و فروش کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع

م 17 ق. تعزیرات حکومتی

 

جرائم بخش دولتی

م 18 ق. تعزیرات حکومتی

 

به استناد ماده 3 قانون نظام صنفی ، واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط خود یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنف شناخته می شود .

از بررسی قانون تعزیرات ، قانون نظام صنفی و قانون حمایت از تولیدکنندگان به این جمع بندی می رسیم که مقنن بیشتر به تشریح انواع تخلفات پرداخته است که شعب تعزیرات مکلف به اعمال آن هستند اما صاحبان صنایع انتظاری بحق دارند که مجریان قانون تعزیرات در مقام صدور حکم به تمامی علل تشکیل پرونده توجه کنند  چون علت حضور صاحبان صنایع در شعب تعزیرات حکومتی از دو حال خارج نیست :

1 – انجام تخلف ناشی از عملکرد مستقیم وی و کارخانه تحت نظارت ایشان است

2 – انجام تخف ناشی از عملکرد وی نبوده و خراج از اراده صاحبان صنایع می باشد و آنان دخالتی در بروز آن ندارند . صاحبان صنایع می خواهند که سازمان تعزیرات در نحوه تعامل با انها صرفاً از زاویه تخلف عمدی به آنها نگریسته نشود و سایر علل موجد پرونده نیز لحاظ شود . خصوصاً عللی که از اراده صاحب صنعت خارج است .

چنانچه صرفاً از دید اعمال مجازات به اقدامات صاحبان صنایع در سازمان تعزیرات نگریسته شود به مرور زمان صاحبان صنایع خود را در مقابل سازمان تعزیرات دیده و حس می کنند سازمان تعزیرات صرفاً به اعمال مجازات می پردازد و حال چنانچه به کلیه علت یا علل پرونده توجه شود صاحبان صنایع به درستی خواهند فهمید که نه تنها سازمان تعزیرات در مقابل آنها نیست بلکه از تمامی مشکلات  موجود آنها اطلاع کامل دارد . در این مرحله صاحبان صنایع از سازمان تعزیرات انتظار دارند که تجربیات ناشی از بررسی عملی پرونده ها را به استحضار مقنن رسانده تا مقنن با توجه به گزارش های واصله از سازمان تعزیرات نسبت به تکمیل قانون تعزیرات اقدام کند تا مورد حمایت اکثریت صاحبان صنایع باشد . در این میان کسب نظر از صاحبان صنایع نیز می توان به پیشبرد این هدف کمک کند . به عنوان مثال از تمامی صاحبان صنایع خواسته شود که نظریات خود را در خصوص چگونگی وضعیت فعلی قانون تعزیرات اعلام دارند . النهایه بواسطه این تعامل است که بهترین قانون ممکن در زمینه تعزیرات تصویب و به مرحله اجرا کامل خواهد رسید و صاحبان صنایع نیز احساس می کنند که این قانون با کسب نظر از آنان تصویب گردیده است البته در این میان عملکرد انجمن های صاحب صنایع نیز حائز اهمیت است که بتوانند به نحو احسن از حقوق صاحبان صنایع دفاع کنند .

 

منابع

قانون تعزیرات حکومتی

قانون نظام صنفی

قانون حمایت از تولید کنددگان و مصرف کنندگان 

 

 

هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.