سه شنبه, 29 مرداد 1398

  

 


 
طرح صنعتی چیست ؟
حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست ؟
ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرق افزایش سرمایه در شرکتها تجاری
تعریف تاجر و اعمال تجاری در قانون جدید تجارت

مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در قانون تجارت مصوب1391

لزوم تصویب مقررات خاص برای صنعت لبنیات

 سهام ممتاز چیست ؟

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری یا فرانشیز

لزوم توجه به قانون کار

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

  Incoterms  اینکوترمز 

رابطه فیمابین ورشکستگی شرکت و شرکاء

علامت تجاری چیست ؟

لزوم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

جایگاه محیط زیست در قانون پنج ساله پنجم توسعه

جایگاه صنعت کشاورزی در قانون پنج ساله توسعه 

قرارداد پیمان 

الزامات در تنظیم قراردادها

 BOTلزوم آشنایی با قراردادهای

دلالی در قانون تجارت
انواع شرکتهای تجاری
مالکیت معنوی
نقش بازرسان در شرکت های تجاری
نقش داوری در قراردادهای تجاری
ضرورت آشنایی با قانون تجارت الکترونیک

اثر ورشکستگی بر خانواده های تجار و تمهیدات قانون تجارت

تخلفات نعیین شده در قانون تعزیرات حکومتی

نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی

 بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

اسناد تجاری : چک - برات - سفته


تهیه و تنظیم
 

سید مجید روحانی
فاطمه اژدری
 
وکلای پایه یک دادگستری

 
 

  

 

لزوم آشنایی تجار با انواع قراردادهای ساخت ، بهره برداری

 و واگذاری BOT (  Build , Operate , Transfer ) - 

 

نیاز دنیای امروز که با توجه به دلیل ارتباطات به دهکده ای کوچک تبدیل شده ، ضرورت ایجاد روابط متنوع را بوجود می آورد . دنیای جالب و جذاب و پیچیده تجارت و تجار نیز از این قاعده مستثنی نیستند . امروز قطعاً تجار ایرانی وجود دارند که علاقمند به سرمایه گذاری در سایر کشورهای جهان هستند تا بتوانند ضمن گسترش فعالیت تجاری خود در دیگر کشورها نیز شجاعت و مدیریت ایرانی را به منصه حضور برسانند . حضور در خاک دیگر کشورها مستلزم رعایت و آگاهی از قوانین کشور محل سرمایه گذاری است تا تجار محترم ایرانی بتوانند با اطلاع کامل مبادرت به سرمایه گذاری که معمولاً با تأسیس شعبه ای از کارخانه و .... است ، نمایند . به نحوی که در سرانجام کار با مشکلی مواجه نشود . مشخص است که دستگاه حاکمه کشوری که سرمایه گذار خارجی در خاک آن کشور مبادرت به سرمایه گذاری می کند الزاماتی را برای شخص سرمایه گذار ایرانی حسب قوانین موضوعه خود خواهد داشت . پس از طی مراحل اولیه و تشریفات لازم با تنظیم قرار داد عملاً فاز دوم اجرایی عملیات سرمایه گذاری کلید خواهد خورد . در حال حاضر کلیه روش هایی که در سال های اخیر در جهت آزاد سازی اقتصادی و جلب سرمایه های خارجی در دسترسی به تکنولوژی پیشرفته مورد توجه  کشورهای در حال توسعه قرار گرفته ، تنظیم قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری است . از آنجا که کشور های صنعتی جهان معمولاً همکاری مؤثری را باکشورهای در حال توسعه نخواهند داشت ، بنا براین کشورهای در حال توسعه می توانند در قالب این نوع از قرارداد آموخته ها و امکانات و قابلیتهای خود را در بخش متنوع صنعتی به یکدیگر عرضه و در پروژه های زیر بنایی از آن استفاده کنند .

   این نوع قرار دادها بر دو مبنا ساخته شده اند : استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف های خارجی به مشارکت در طرحهای عمومی و زیر بنایی و خطر پذیری در اجرای پروژه های اقتصادری و آزاد سازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژه های زیر بنایی و عمرانی که بصورت سنتی قبلاً تحت کنترل انحصاری دولتها بوده است .

1 – اولین نوع از این نوع قراردادها با عنوان قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری است که ترجمه کلمات Build , Operate , Transfer می باشد . اصطلاحاً به آن قرارداد BOT نیز اطلاق می شود . در قالب این قرارداد سرمایه گذار بدواً مبادرت به ساخت پروژه و یا طرح نموده و پس از افتتاح از آن بهره برداری و متعاقباً آن را به دولت کشوری که در خاک آن این پروژه انجام شده واگذار می کند . دولت پذیرای سرمایه گذاری یکی از طرف های اصلی قرارداد  BOTاست  زیرادر خاک کشور متبوعه اجازه سرمایه گذاری می دهد . معمولاً در اینگونه قراردادها یکی از نهادهای دولتی مسئوولیت مستقیم پروژه را بر عهده گرفته و بر آن نظارت می کند .

طرف دوم این قرارداد کنسرسیومی متشکل از شرکت های خصوصی می تواند باشد که مشترکاً مسئولیت تأمین مالی ، ساخت و اجرا و بهره برداری از پروژه را تقبل می کنند . بین این شرکتها یک قرارداد مشارکتی قطعاً وجود دارد تا حق السهم هر کدام مشخص شود . البته ممکن است کنسرسیوم بصورت یک مشارکت مدنی و یا متشکل از یک شرکت در داخل یا خارج کشور باشد .

بنا براین تشکیل یک کنسرسیوم باید متشکل از اعضایی باشد که بتوانند اقدامات ذیل را انجام دهند :

1 – تأمین منابع مالی پروژه

2 – وجود پیمانکاران مهندسی برای ساخت پروژه

3 – عرضه کنندگان مواد اولیه در طول زمان بهره برداری

4 – خریداران محصولات

5 – فروشندگان قطعات یدکی و مواد مصرفی

6 – پیمانکاران بهره برداری که مسئولیت نگهداری و تعمیرات بهره برداری پروژه را بر عهده دارند

 

آنچه که در عمل برای تنظیم اینگونه قراردادها مهم است ، میزان اطمینان و تضمین است که دولت کشور پذیرای سرمایه می تواند برای سرمایه گذار ایجاد کند . تجربیات حرفه ای نگارندگان این مقاله در تنظیم این گونه قراردادها در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران متضمن این هشدار برای  تجار محترم است که حتماً از میزان اطمینان و تضمین کافی از طرف دولت پذیرای سرمایه اطلاع حاصل نمایند تا پس از تنظیم قرارداد با مشکلات حقوقی ناشی از آن دست و پنجه نرم نکنند . زیرا مواجه شدن با هر مشکلی در این خصوص موجبات ایجاد اتلاف وقت و انرژی تجار در پیشبرد اهداف تجاری آنان خواهد بود .

با توجه به گذر زمان و نیاز کشورهای پذیرای سرمایه انواع متنوعی از قرادادهای BOT بوجود آمده که به نحو کاملاً مختصر به عناوین آنها اشاره می شود . اما معمولاً مبنای ساختاری اینگونه از قراردادها از توضیحات ارائه شده در خصوص قرارداد BOT  خارج نیست .

 

نگارندگان این مقاله به لحاظ تجربه کاری پیشنهاد می کنند که تجار محترم در انعقاد این گونه قراردادها با توجه به اینکه سرمایه گذاری در خاک کشور دیگری خواهد بود موارد ذیل را حتماً رعایت کنند :

1 – بهره مندشدن از خدمات وکیل دادگستری در تنظیم قرارداد

2 – اطلاع کامل از قوانین کشور پذیرای سرمایه خصوصاً در قوانین تجاری و در صورت امکان بهره مند شدن از خدمات یک وکیل دادگستری مورد وثوق در کشور محل پذیرای سرمایه

3 – بررسی موضوع قرارداد از منظر مالی و اینکه با توجه به تمامی جهات ، پروژه دارای سود دهی خواهد بود یا خیر

4 – اعتماد و اطمینان خاطر از تضمینات کشور پذیرای سرمایه

5 – بررسی کامل زمین و یا هر ملکی که قرار است محل اجرای پروژه باشد بنحوی که پس از شروع و سایر مراحل کاری دارای معارض نباشد

6 – شناخت کامل از توانمندی واقعی شرکت هایی که در قالب کنسرسیوم برای انجام پروژه معرفی گردیده و مشارکت می کنند .

7 – تنظیم قرارداد مشارکت دقیق فیمابین شرکاء کنسرسیوم

 

Build – Own – Operate – Transfer

BOOT

قرارداد ساخت ، تملک ، بهره برداری

Build – Own – Operate

BOO

قرارداد ساخت ، تملک  ، بهره برداری
Build – Lease – Transfer

BLT

قرار داد ساخت ، اجاره ، واگذاری
Build – Transfer – Operate

BTO

قرارداد ساخت ، واگذاری و بهره برداری

Refurbish – Operate – Transfer

ROT

قرارداد بازسازی – بهره برداری و واگذاری
Build - Own  – Operate –Sell

BOOS

قرارداد ساخت ، تملک ، بهره برداری و فروش

Modernize – Operate – Transfer

MOT

قرارداد مدرن سازی ، بهره برداری ، واگذاری

 

 

 

منابع : قرارداد ساخت ، بهره برداری و تملک   اثر دکتر عبدالحسین شیروی

 

 

 

      هرگونه برداشت و استناد از این مقاله به اجازه کتبی از نویسندگان این مقاله و انجمن صنایع لبنی ایران می باشد.