سه شنبه, 29 مرداد 1398

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 


دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره 675/122509در خصوص ماندگاری دوغ

 

بررسی کاهش زمان ماندگاری دوغ

صدور و تمدید پروانه تولید برای پنیر با چربی گیاهی ممنوع می باشد

درج تاریخ تولید و انقضای شیر پاستوریزه

تفاهم نامه همکاری ریاست جمهوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص استفاده از خامه استحصالی کارخانجات مواد لبنی

آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی

دامپزشک به عنوان مسئول فنی بهداشتی در کارخانجات لبنی

ضوابط برچسب گذاری سازمان غذا و دارو بخش چراغ راهنمایی

حمایت از کودکان کار و خیابان

برگزاری سومین همایش ملی پروبیوتیک و عذاهای فراسودمند

دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای و زمان بندی و برنامه اجرایی

صدور دستورالعمل اجرایی استفاده از نشانگرهای رنگی تغذیه ای

برگزاری نمایشگاه  بازسازی در سوریه

مراسم اعطای نشان ایمنی و سلامت