سه شنبه, 29 مرداد 1398
نمایشگاه بهار 96
 
 

 بیست و سومین نمایشگاه مواد غذایی

از 27 الی 29 اردیبهشت 96 -     آذربایجان - باکو

 پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاروزی قطر

از 2- 5 فروردین 96

 نمایشگاه مواد غذایی در تورنتو

کانادا - 10 اردیبهشت 96

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی لبنان

خرداد 96

رویداد هفته دوستی ایران و استرالیا

از 7 تا 10 اردیبهشت 96- ملبورن

نمایشگاه صنعت بسته بندی آلمان 

از 14 الی 20 اردیبهشت ماه 96