سه شنبه, 29 مرداد 1398
نمایشگاه پائیز
     
مهر آبان آذر
   
 
 

 برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در قزاقستان

از 12 الی 16 مهر

 

چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاروزی و دامپروری

از 26آبان الی 5 آذر 96 - ساحل عاج

   

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در تونس

از 1 الی 3 آذر 96

نمایشگاه بین المللی حلال مالزی

از 12 الی 16 مهر ماه 96 - مالزی

   
 

 نمایشگاه Agri  Technica 

از 21 الی 27 آبان  96 هانوفر  -  آلمان

 
 

 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و نوشیدنی

از 19 الی 21 آبان 96 - اتیوپی - آدیس آبابا

 
     
 

 بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آسیای مرکزی

قزاقستان - 10 الی 12 آبان 96

 
 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه

از 23 الی 28 آبان 96