جمعه, 01 شهریور 1398

نامه های انجمن

 

 

نامه انجمن به جناب آقای دکتر جهانگیری

325 QBMP-Kallhe

 

 

جایگزینی روش علمی قیمت گذاری شیرخام به جای روش وزنی قیمت گذاری فعلی

Milk price QBMP 307

 

 

 بررسی مطالعات در زمینه آلودگی مواد غذایی به منشاء دامی به باکتری های

بیماری زا در ایران

235 pdf   مقاله 

 

استفاده از واژه ( لبنیات ) در نمایشگاه دام و طیور

تقاضای انجمن صنایع لبنی ایران از اتاق بازرگانی ، صنایع و کشاورزی

حمایت از دامداری ها بدون مصوبه های دولتی

نامه انجمن صنایع لبنی ایران به آقای دکتر جهانگیری

 

گردهمایی کارخانجات فرآورده های لبنی 94/4/30

 

 

شیر را نچرخانید

در ماه مبارک رمضان خداوند متعال را شکرگزاریم که صنعت لبنیات آئینه ناکارآمدی نظام قیمت گذاری   Cost Plus فعلی

کشور شد که ریشه در اندیشه و تفکر " مدیریت دولتی قیمت گذاری دستوری " تنظیم بازار دارد .....ادامه

 

 

 

 نامه انجمن صنایع لبنی به آقای شریعتمداری - معاونت محترم ریاست جمهور

 

     

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه

 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

 

نظام قیمت گذاری Cost Plus

   
فراخوان واحدهای لبنی عضو انجمن صنایع لبنی ایران

 

 مطالب ارائه شده در فراخوان

 بحران اقتصادی

سند راهبردی انجمن صنایع لبنی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم توجیه اقتصادی تولید شیرخشک از شیر 14400 ریال

نامه به آقای حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی

 
 

 

درصد تولید فرآورده های لبنی کشور    
افزایش 15 % قیمت محصولات لبنی    
 گزارش جلسه مشترک انجمن صنفی صنایع لبنی ایران و انجمن گاوداران ایران