جمعه, 01 شهریور 1398
انتخابات هیئت مدیره در تاریخ 1396/3/2  

 

رئیس هیئت مدیره

 

آقای میر اسلام تیموری

 

نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

 آقای وحید مفید

 

 

خزانه دار


آقای غلامرضا انزابی پور

 

عضو هیئت مدیره

 

خانم مهرنوش امجدی

 

عضو هیئت مدیره

آقای محمد تقی شکروی

 

عضو هیئت مدیره

 

 آقای محمد فربد

 

 

عضو هیئت مدیره

 

آقای علیرضا سجادی

 

دبیر انجمن

 

رضا باکری

 

بازرس اصلی

آقای اسماعیل خاتمی

 

بازرس علی البدل

 

تورج همایونروز