جمعه, 01 شهریور 1398

www.amarsanat.mim.gov.ir

آمار صنعت
www.clal.it  clal سایت
www.codal.ir شبکه کدال
www.issia.ir انجمن صنفی گلوکز ، نشاسته و مشتقات
www.isfs.ir
انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران
www.iranianacm.com
انجمن صنایع بیسکویت ، شیرینی و شکلات ایران
www.iranflour.com
انجمن آرد سازان
www.iranyeast.com
سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ایران
www.ispasta.com
انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان ماکارونی
www.anjomanenoshabe.Blogfa.com
انجمن صنفی کارفرمایی صنایع نوشابه سازی
www.ir-dis.org
انجمن صنفی فرآوررده های لبنی
www.ivoi.ir
انجمن صنایع روغن نباتی ایران
www.ifif.ir
کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
www.milkindustry.ir صنعت شیر
www.ic-olive.com مجله زیتون
www.milkpowdertech.com پژوهشکده مکانیک ( مجری پروژهای شیرخشک و پودر آب پنیر )