سه شنبه, 29 مرداد 1398

 

 

 
     
 
     
           
              
                  
  
 

 
  
          
      
 

 

 

آرشیو دوره آموزشی 92

 

مرکز آموزش بازرگانی
شناخت عوامل تأثیر گذار بر تجارت ایران با عراق
Iraq .jpg
مرکز آموزش بازرگانی
دوره های آموزش حرفه ای
www.ibtc.ir
207.pdf
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
دوره تکمیلی روش های پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها
194.pdf

مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق
قانون مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت ها و حسابداری آن
انزلی - 7 شهریور 92
153.pdf

سازمان توسعه تجارت ایران
دوره آموزشی آشنایی با اصطلاحات ، واژه ها و اسناد بازرگانی
از 28 مرداد الی 25 شهریور 92
146.pdf

آکادمی الاینس
برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و کارکنان
104.pdf

سازمان توسعه تجارت ایران
برگزاری کارگاه آموزشی حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2010
074.pdf

شبکه حامیان کارسالم
دوره آموزشی - مفاهیم علمی محیط های کار حمایت کننده و ارتقادهنده سلامت و ایمنی
058.pdf

توف ایران - آلمان
معرفی دوره های آموزشی - برنامه زمان بندی اجرای دوره های آموزشی
034.pdf 

آریا پارس هونام عرش
آموزش ، پژوهش و مشاوره و برگزارکننده دوره های آموزشی
048.pdf

مرکز آموزش بازرگانی
دوره های کوتاه مدت تخصصی بازرگانی
www.ibtc.ir
023.pdf