جمعه, 01 شهریور 1398

 

 
 

 

فرآورده های غیر تخمیری شیر

 

 

صنعت شیر
 

 

 
 
 
 
 
 

انتشارات امیران

پوسترهای آموزشی ویژه ویزیتورها و فروشندگان

192.pdf

 

کتاب دایرکتوری مقدم

بیستمین چاپ کتاب راهنمای تجارت و صنایع ایران
193.pdf 

کتاب دایرکتوری مقدم
556.pdf 

 
انتشارات امیران
مجموعه کتب 10 جلدی تفکر استراتژیک
کتاب های برنامه ریزی برای موفقیت در زندگی و کار

334.zip
 
www.amiranbooks.com

 
مرکز رتبه بندی کسب و کار
انتشار کتاب مرجع رتبه بندی
 
rating.jpg
 
289.zip
 
274.pdf
 

 
هنر خوب رهبری کردن
 
اثر پروفسور اگوچی
095.pdf
شرکت المعالی کشور عراق - شعبه ایران
اولین کتاب بین المللی راهنمای صنعت و تجارت ایران
 درج اطلاعات و آگهی شرکتها

045.pdf

انتشارات کتاب طلایی جامع
MBA  دانش نوین مدیریت
mba.pdf