سه شنبه, 29 مرداد 1398

 

آرشیو آموزشی 90
مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت هوشمند
 دوشنبه 4 اردیبهشت 1391
www.ibtc.ir
025.pdf


کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

سمینار کاربردی - آموزشی تبییت و بررسی آئین نامه اجرایی معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت - 17 اسفند 1390 
516.pdf


سامان به اندیش
آشنایی با حقوق انواع قراردادهای کار در قانون کار
هتل هویزه - 8 و 9 اسفند 1390

449.pdf 450.pdf


مرکز آموزشی عطا آفرین
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

کارگاه بررسی و حل مشکلات فنی خطوط تولید صنایع لبنی

ata .1.pdf ata .2.pdf


مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق

برنامه ریزی بازرایابی برای سال 91 ایران
مرکز همایش های هتل المپیک - 10 اسفند 1390
496.pdfموسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
دوره های حسابداری و امور مالی 
iccim.pdf


دانشکده مدیریت

جهت ارتقاء سطح دانش مدیریت در کشور ... برگزاری دوره های غیر حضوری

067.pdf 066.pdf


وزارت بازرگانی
سازمان توسعه تجارت ایران -
ارتقا دانش تخصصی تجار ، صادرکنندگان ، مدیران و
tpo-training.1.pdf tpo-training.2.pdf tpo-training.3.pdf
tpo-training.4.pdf tpo-training.5.pdf                  
 www.tpo.ir/training

مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق
سمینار تکنیک های اصول و فنون مذاکره فروش موفق
مرکز همایش های هتل المپیک - 4 اسفند 1390
460.pdf


مؤسسه نگرش نوین
سمینار " تجزیه و تحلیل و  تنظیم صورتهای مالی اساسی
 هتل صحرا - 1 اسفند 1390 
448.pdfراهبرد صنعت شکوه
سمینار کاربردی " قانون مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت ها و حسابداری آن
تهران - هتل الیک - 3 اسفند 1390 
452.pdf


مؤسسه نگرش نوین
سمینار قانون کار و قوانین جدید عیدی و پاداش کارگران
هتل صحرا 25 بهمن 1390
442.pdf


سامان به اندیش
آشنایی با شیوه های مدیریت و ساماندهی حقوقی و مالی پیشگیری از معوق ماندن مطالبات و ووصول آن
هتل هویزه - 3 اسفند 1390

441.pdf 443.pdf


دانشکده مدیریت د
جهت ارتقاء سطح دانش مدیریت در کشور ... برگزاری دوره های غیر حضوری
067.pdf 066.pdf


موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
دوره های حسابداری و امور مالی 
iccim.pdf


دوره آموزشی تخصصی مدیریت در ژاپن
مدیریت و توسعه منابع انسانی
از 8 الی 15 بهمن
www.IPHRD.org
232.pdfکمیته  ایرانی اتاق  بازرگانی
بین المللی

فراخوان - دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها
تهران - 25 آبان الی 6 بهمن 1390
www.icc-iran.org
113.pdf


کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
سمینار کاربردی - آموزشی تبیین و بررسی آیین نامه اجرایی معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت - 11 بهمن 1390
432.pdfمرکز اموزش بازرگانی
الگوی انسان مبارز - ویژگی های شخصیتی و مهارتی مدیران بحران
دوشنبه 10 بهمن 1390
www.ibtc.irمرکز آموزش بازرگانی
سمینار تخصصی - مدیریت استراتژیک بازاریابی - 28 دی 1390
373.pdfمرکز آموزش بازرگانی
دوره های کاربردی بازرگانی
مقررات صاردات و واردات  21 دی 1390
تدوین طرح تجاری - 24 بهمن 1390 
370.pdf


مرکز آموزش بازرگانی
اینکوترمز 2010 - ویژه کارشناسان و بازرگانان خارجی
 تهران - 21 دی  1390
 363.pdfمرکز آموزش بازرگانی
الگوی انسان مبارز - ویژگی شخصیتی و مهارتی مدیران بحران
تهران - 12 دی ماه 1390
343.pdf
www.ibtc.ir


مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق
قانون کار و قراردادهای موقت کار و شرایط انعقاد آن
 تهران - 15 دی 1390
323.pdfکمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
 فراخوان سمینار - روش های حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی
 تهران - 29 دی 1390
322.pdfمرکز آموزشی بازرگانی
سمینار تخصصی - مدیریت استراتژیک بازاریابی
تهران - 28 دی 1390
325.pdf


سامان به اندیش
 سمینار آموزشی  :اصول بهداشت روانی درجامعه و محیط کار

 326.pdf  327.pdf


تهران - 20 دی 1390 - هتل المپیک

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
 HACCP
دوره آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم
دکتر دبیریان  - تهران - 22 دی ماه 1390
 308.pdf 


دانشگاه صنعتی امیر کبیر - جامعه متخصصان ایران
سمینار آموزشی - روش های پرداخت در معاملات و قراردادهای بین المللی در شرایط بحران و تحریم - 22 دی ماه 1390 - دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
301.pdf


سامان به دانش
مدیریت و آداب تشریفات تخصصی مراودات و ملاقاتهای
رسمی داخلی و بین المللی - 21 دی ماه 1390  - تهران - هتل هویزه

302.pdf 303.pdf


راهبرد صنعت شکوه
سمینار کاربردی - بازاریابی و فروش مدرن در هزاره سوم
تهران - 14 دی ماه 1390
296.pdf


مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت بحران در شرکتهای کوچک و متوسط
تهران - 5 دی ماه 1390
297.pdfکمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
فراخوان سمینار - شرایط پرداخت وجه در قرار داد فروش بین المللی
www.icc-iran.com
تهران - 11 دی ماه 1390
282.pdf


راهبرد صنعت شکوه

سمینار کاربردی - آشنایی با اصول ویزیتوری حرفه ای
تهران - 13 دی ماه 1390
  281.pdf


سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 ISO 22000   
کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

 266.pdf    267.pdf  268.pdf


موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن


سامان به اندیش
آشنایی با حسابداری مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیاتهای مستقیم و...تهران 
 هتل هویزه -  1 دی 1390

 238.pdf  237.pdfانجمن مدیران کنترل کیفیت ایران
 در 23 آذر ماه 1390   " GMP  دوره آموزشی   " آشنایی با اصول
www.aiqco.com
257.pdf


سامان به اندیش
نکات مهم و کلیدی قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی و 
نکات مهم و کلیدی قوانین و مقررات انواع قراردادهای کار و 
از 23 الی 24 آذر ماه 1390 هتل هویزه
184.pdf 185.pdfمرکز آموزش بازرگانی
مدیریت بحران در شرکتهای کوچک و متوسط - 21  آذر ماه 
1390  
260.pdf


سامان به اندیش
تکنیک های حسابداری مدیریت و تحلیل اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری مدیران
تهران - هتل المپیک - 10 آذر 1390
161.pdf 162.pdf

مؤسسه توسعه علوم مدیریت پارس
همایش تخصصی حسابرسی تقلب و ارتباط آن با حسابرسی داخلی
تهران - اول آذر 1390
163.pdfمرکز آموزش بازرگانی
سمینار آموزشی  بیمه عمر و سرمایه گذاری  - 2  آذر  1390
 www.btcedu.ir
197.pdf


مرکز آموزش بازرگانی
دوره های بازرگانی و تجارت بین الملل
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی .... اینکوترمز 2010
اصول مدیریت و مهندسی انبار ....اسناد و مقررات حمل و نقل
از 26 الی 30 آبان 1390
192.pdf


مرکز آموزش بازرگانی
دوره های بازاریابی و فروش 
مدیریت نوین بازاریابی ... مهندسی فروش 
سیاستهای تشویقی فروش   ... فنون مذاکره و ارتباط مؤثر
www.btcedu.ir
از 30 آبان الی 2 آذر 1390
193.pdf


موسسه توسعه علوم مدیریت پارس
چهارمین سمینار تخصصی پیشرفته توانمند سازی  - مسئولین حفاظت فیزیکی و نقش و وظایف واحد انتظامات -
- 22 آبان 1390 - تهران - هتل صحرا
050.pdf


مرکز آموزش بازرگانی 
سمینار تخصصی - زبان بدن - 22 آبان
173.pdf

مرکز آموزش بازرگانی
سمینار آموزشی - بیمه عمر و سرمایه گذاری
تهران - 18 آبان 1390
www.btcedu.ir
114.pdf


 
انجمن مسئولین کنترل کیفی صنایع
واگذاری اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران کنترل کیفیت از سوی اداره کل استاندارد استان به این انجمن
دوره آموزشی از 11   الی 12 آبان 1390 در تهران برگزار می نماید
135.pdf

 
 
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
 
دوره های آموزشی آبان 1390
 

068.pdf 069.pdf


 
سمینار آموزشی : تکنیک های حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها جهت تصمیم گیری مدیران -      21 مهر ماه  1390   تهران - هتل المپیک 
SBA.pdf SBA.1.pdf
 


سامان به اندیش
اصول و فنون نوین مذاکره حرفه ای    27 مهر ماه   1390 - تهران - هتل المپیک
030.pdf        031.pdf

سامان به اندیش
اصول و فنون نوین مذاکره حرفه ای -   27 مهر ماه تهران - هتل المپیک1390
030.pdf 031.pdf
مرکز مشاوره و برگزاری سمینارهای آموزشی مدیران ایران   - چهارمین سمینار آموزشی - کاربردی "پیش بینی آینده بحران اقتصادی "
سخنران آقای دکتر محسن طلایی
  اقتصاد دان  - 90/5/1

Iran .1.pdf
Iran .2.pdf
Iran .3.pdf


وزارت بازرگانی
سازمان توسعه تجارت ایران
آشنایی با راهکارها و تجارب موفق توسعه تشکل ها در کلاس جهانی   - سه شنبه 90/5/4 از ساعت 9 الی 12   -
سالن کنفرانس شماره یک سازمان توسعه تجارت ایران
WTO.pdf


وزارت بازرگانی
سازمان توسعه تجارت ایران
سمینار آموزشی آشنایی با بازار کشور عراق   - 14 شهریور 1390
It.pdf

کمیته ایرانی  اتاق بازرگانی بین المللی
فراخوان سمینار  مقرارت متحدالشکل اعتبارات اسنادی  - 15 شهریور ماه  -  1390
- تهران
ICC.1.pdf

استراتژی اقیانوس آبی- 15 شهریور 
  1390
Ocean.pdf

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران
آموزش مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی  - دبی - امارات - از  16 الی 19 شهریور 1390
Ivop.pdf

مرکز آموزش  بازرگانی
تکنیک های بازاریابی و فروش در دوران بحران اقتصادی
  از 10 مهر ماه 1390
018.pdf

مرکز آموزش بازرگانی
ارتقاء مهارت های فروش  -   10 مهر 1390 
019.pdf 

موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
دوره آموزشی تخصصی مدیریت در کشور ژاپن  -  3 الی 10 مهر 1390 
 Japan.pdf

وزارت بازرگانی -  مرکز آموزش بازرگانی
 دوره های آموزش حرفه ای
Training.1.pdf Training.2.pdf Training.3.pdfسامان به اندیش - برنامه آموزشی تابستانی
 Saman Beh.pdf