سه شنبه, 29 مرداد 1398
مرکز گسترش فناوری اطلاعات
مهارت های کار آفرینی و مدیریت کسب و کار
158.pdf 157.pdf
 

 

 

مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق
تکنیک های جدید در فرآیند توانمند سازی منابع انسانی
هتل المپیک - 31 خرداد 1391
139.pdf


مؤسسه نگرش نوین

کارگاه تخصصی انبارداری ، کنترل موجودی ها ، حمل و نقل کالا
هتل صحرا - 22 خرداد ماه  1391
057.pdf


سامان به اندیش

همایش تخصصی مدیریت و آداب تشریفات تخصصی
163.pdf


انجمن مدیران کنترل کیفیت صنیع

اجرای دوره آموزشی جهت مدیران کنترل کیفیت
154.pdf


مرکز آموزش بازرگانی
تدوین طرح بازاریابی
در 25 خرداد 1391
168.pdf


مؤسسه رهآورد اندیشه ایرانیان
پکیج های آموزشی - تکنیک های بازاریابی ، تکنیک های افزایش مشتری و 
171.pdf


مرکز آموزش بازرگانی

تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی مقدماتی
تهران - 21 خرداد 1391
184.pdf


مؤسسه نگرش نوین

سمینار حسابداری مالیاتی ، معافیتها و حل اختلاف آن
هتل صحرا - 17 خرداد ماه 1391
060.pdf

 

آکادمی توف

 
دوره های آموزشی-TUV Academy
066.zipسامان به اندیش

روشهای حقوقی و مالی پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق و

 
099.pdf 098.pdf


تهران - هتل هویزه - 3 خرداد 1391

شرکت علم و صنعت
آ
موزشی CDلیست فیلم  و
Managment .pdf


مرکز آموزش بازرگانی
نکات کلیدی و تکنیک های برتر در بازرگانی بین المللی
تهران - 3 خرداد 1391
120.pdf

مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت زمان
تهران - 28 اردیبهشت و 4 خرداد 1391
097.pdf


مؤسسه بین المللی توسعه فنآوری افق
قانون مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت ها و حسابداری آن
تهران - هتل بین المللی المپیک  27 اردیبهشت 1391
049.pdf


مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت استراتژیک بازاریابی
www.ibtc.ir
تهران - 20 اردیبهشت 1391
061.pdf

مرکز آموزش بازرگانی
مهارتهای کار آفرینی
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391
www.ibtc.ir
026.pdf


مرکز آموزش بازرگانی
ویزیتوری حرفه ای - تکالیف و حقوق کارفرمایان و طراحی و توسعه محصول جدید
 از 9 الی 18  اردیبهشت 1391
www.ibtc.ir
058.pdf
 
مرکز آموزش بازرگانی
دوره های آموزش حرفه ای
021.zip

 

 
آرشیو آموزشی 91        
 

مؤسسه بین المللی توسعه فنآوری افق
الزامات قانونی و ضوابط طبقه بندی مشاغل کارگری
هتل بین المللی  المپیک - 21 تیر 1391
222.pdfدوره آموزشی ارتباط با مشتری

مدرس خانم دکتر فاطمه پورفرد - 22 تیرماه 1391
203.pdfراهبرد صنعت شکوه
قانون مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت ها و
هتل بین المللی المپیک - 4 تیر 1391
186.pdf


مرکز آموزش بازرگانی
استراتژی ها و برنامه های بهبود فروش
چهارشنبه - 28 تیر ماه 1391
250.pdf

مرکز آموزش بازرگانی
 استراتژی منابع انسانی
www.ibtc.ir
سه شنبه 20 تیر ماه 1391
226.pdf


مؤسسه رهآورد اندیشه ایرانیان
پکیج های آموزشی - تکنیک های بازاریابی ، تکنیک های افزایش مشتری و 
171.pdf


انجمن مدیران کنترل کیفیت صنیع
اجرای دوره آموزشی جهت مدیران کنترل کیفیت
154.pdf


مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق
تکنیک های جدید در فرآیند توانمند سازی منابع انسانی
هتل المپیک - 31خرداد 1391
139.pdf 


باشگاه صنایع غذایی آریا
دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژی
560.pdf

 

آموزشگاه بازارسازان
سه دوره اختصاصی مباحث فروش
547.pdf

آموزشگاه بازارسازان
تکنیک
های مواجهه با بحران های تأمین و فروش
 
515.pdf 502.pdf

 

مرکز گسترش فنآوری اطلاعات
سمینار تخصصی مهارت های کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
266.pdf

مؤسسه رهآورد اندیشه ایرانیان
پکیج های آموزشی - تکنیک های بازاریابی ، تکنیک های افزایش مشتری
171.pdf

انجمن مدیران کنترل کیفیت صنیع
اجرای دوره آموزشی جهت مدیران کنترل کیفیت
154.pdf

سامان به اندیش
همایش تخصصی مدیریت و آداب تشریفات تخصصی
163.pdf

   


 
 مرکز گسترش فناوری اطلاعات
مهارت های کار آفرینی و مدیریت کسب و کار

 
158.pdf 157.pdf

مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک

نرم افزارهای مهندسی
 IT  دوره های مختلف
زبانهای خارجه  مدیریت حسابداری
041.zip

مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق
تکنیک های جدید در فرآیند توانمند سازی منابع انسانی
هتل المپیک - 31 خرداد 1391
139.pdfدوره آموزشی ارتباط با مشتری
مدرس خانم دکتر فاطمه پورفرد - 22 تیرماه 1391
203.pdf


مؤسسه بین المللی توسعه فنآوری افق
الزامات قانونی و ضوابط طبقه بندی مشاغل کارگری
هتل بین المللی المپیک - 21 تیر 1391
222.pdf

 
مرکز آموزش بازرگانی
استراتژی ها و برنامه های بهبود فروش
چهارشنبه - 28 تیر ماه 1391
250.pdf

 

اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی تهران
ا
طلاعیه آموزشی
322.zip

مجموعه فعالیت های مجمع
دوره آموزشی " مدیریت کنترل کیفیت کاربردی در واحدهای تولیدی
355.zip

مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
دوره های کوتاه مدت بازرگانی زبان انگلیسی
526.pdf

 

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
سمینار صادرات ، روش های پرداخت و تأمین مالی
در  4 شهریور 1391
319.pdf

مؤسسه نگرش نوین
تجزیه و تحلیل و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابداری
تهران - 13 شهریور 1391
309.pdf

مرکز آموزش بازرگانی
اصول حسابداری مالی  2

در 16 شهریور 1391
www.ibtc.ir

352.pdf

سامان به اندیش
ت
کنیک های حسابداری مدیریت و تحلیل اطلاعات مالی
تهران - هتل المپیک - 15 شهریور 1391
325.zip

سازمان مدیریت صنعتی
دوره آموزشی تخصصی مدیریت در کشور ژاپن
از 10 الی 25 شهریور 1391

 

219.pdf

220.pdf

 

 

 
 

 

مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق
همایش دو روزه - قانون مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت ها و حسابداری آن
تهران - هتل بین المللی المپیک - 5 و 6 مهر ماه 1391
339.pdf

مؤسسه بین المللی توسعه فن آوری افق
قانون کار و قراردادهای موقت کار و شرایط انعقاد آن
تهران - هتل المپیک - 13 مهر ماه 1391
353.pdf

شرکت مهندسی - مشاوره ای آروشا خوشه خورشید
ب
رگزاری کارگاه های تخصصی ارزیابی حسی ، کنترل کیفیت ، کاربرد امولسیفایرها و استابلایزرها
361.pdf

 

کمیته  ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

سمینار - بررسی اسناد در اعتبار اسنادی

تهران - 25 مهر ماه 1391

372.pdf

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
دوره آموزشی آشنایی با اصول سازماندهی انجمن های اقتصادی عضو محور
اول آبان 1391
421.pdf

دانشکده کار آفرینی
دومین کنفرانس چالش ها و راهکارهای مدیریت تأمین مالی ، خرید خارجی و تدارکات در شرایط جاری کشور
تهران - 8 و 9 آبان ماه 1391
404.pdf

مرکز آموزش بازرگانی
نکات کلیدی و تکنیکی های مؤثر در بازرگانی بین المللی
روز 27 دی 1391
529.pdf