شاخص قيمت توليدكننده شیر در گاوداري‌هاي صنعتي كشور تابستان ١٤٠١

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

☑️در فصـل تابسـتان ١٤٠١ تغييرات شـاخص قيمت توليدكننده گاوداري‌هاي صـنعتي نسـبت به فصـل قبل ( تورم فصـلي ) به ۷.۸درصــد رســيد كه نسبت به فصل قبل (۵۰.۸ درصــد)، ۴۳ واحد درصــد كاهش دارد.


شـاخص قيمت توليدكننده شیر در گاوداري‌هاي صـنعتي نسـبت به فصـل قبل ( تورم فصـلي ) به ۶.۹درصــد رســيد كه نسبت به فصل قبل (۶۹.۱ درصــد)، ۶۲.۲ واحد درصــد كاهش دارد.

☑️در فصـل تابسـتان ١٤٠١ تغييرات شـاخص قيمت توليدكننده گاوداري‌هاي صـنعتي نسـبت به فصـل مشـابه سـال قبل ( تورم نقطه‌به نقطه ) به ۷۵.۴ درصـد رسـيد كه در مقايسـه با فصـل قبل (۹۷.۲ درصـد)، ۲۱.۹ واحد درصـد كاهش داشـته اسـت.
شـاخص قيمت توليدكننده شیر در گاوداري‌هاي صـنعتي نسـبت به فصـل مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) به ۹۲.۹درصــد رســيد كه نسبت به فصل قبل (۱۲۸.۷ درصــد)، ۳۵.۸ واحد درصــد كاهش دارد. در بين اقلام گاوداري‌هاي صـنعتي بيشترين تورم مربوط به شير ميباشد.

☑️تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي در داخل كشور در چهار فصل منتهي به فصل تابستان١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل (تورم سالیانه)به ۶۷.۲ درصد رسيد كه نسبت به فصل قبل (۶۷.۳ درصد)،١.٠ واحد درصد كاهش نشان ميدهد.

در ميان اقلام گاوداري‌هاي صنعتي در كشور، بيشترين تورم سالیانه مربوط به شير (۸۰.۳ درصد) ميباشد.


شاخص_قیمت_تولیدکننده_شیر_گاوداری_های_صنعتی_تابستان_۱۴۰۱.jpg

logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر- پلاک 43-ساختمان گلزار -طبقه پنجم - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

info@ir-dis.org

© Copyright 2022 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search