انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران

10 شهریور 1398

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این شماره می خوانید:

  • باورهای نادرست در مصزف لبنیات سنتی
  • تورم تولیدکننده به 58/6 درصد رسید
  • محدودیت صادرات لبنیات چه بر سر صنایع لبنی آورده است
  • ایجاد گاوداری نیمه صنعتی با  میلیون تومان سرمایه اولیه
  • تغییرات قیمت لبنیات در آمریکا و استرالیا
logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر-ساختمان گلزار - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

SUPPORT@ir-dis.org 

anjomanlabani@gmail.com

© Copyright 2020 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search