دوره‌ی آموزشی کنسرسیوم صادراتی در طی 16 ساعت آموزشی با حضور مدیران ارشد صادرات شرکت‌های گروه انجمن با تدریس دکتر حسن افتخاریان مدرس تخصصی این آموزش در انجمن صنایع فرآورده های لبنی برگزار گردید.همواره یک بخش صادراتی فعال می‌تواند نتایج بسیار با اهمیتی را برای اقتصادهای ملی و صنفی ایجاد نماید. توجه به اهمیت صادرات برای رشد ملی، کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای درحال توسعه را بر آن داشته که از طریق تشکیل و حمایت از کنسرسیوم‌های صادراتی تخصصی، ورود پایدار و با ثبات در بازارهای صادراتی را تضمین نمایند.
این آموزش نشان داد که کنسرسیوم صادراتی، یک سازمان رسمی و حقوقی برای ترویج همکاری میان‌مدت تا بلند مدت بین شرکت‌ها بوده که این همکاری دستیابی به بازارهای صادراتی و هم چنین پایداری و ثبات حضور را تسهیل و تضمین می‌نماید.
ازسوی دیگر یک کنسرسیوم صادراتی را می توان به عنوان واحد یا دپارتمان مشترک توسعه ی صادرات نماید که از طریق مشارکت اعضای خود و با بسط تنوع محصولات، کاهش هزینه ها، کاهش بهای تمام شده‌ی محصولات، نظارت به ثبات کیفیت و ... حضور شرکت های عضو خود را در بازارهای صادراتی توسعه داده و می تواند با این همکاری در این بازارها پایداری و ثبات خود را حفظ نماید.

 

logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر- پلاک 43-ساختمان گلزار -طبقه پنجم - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

info@ir-dis.org

© Copyright 2023 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search