07 بهمن 1399

دکتر اسماعیل خاتمی مقدم بازرس انجمن صنایع فرآورده های لبنی:


سرانه اعلام شده 106 کیلوگرم درواقع سرانه تولید است که از تقسیم دو عدد مقدار تولید شیرخام 8.6 میلیون تن در سال بر جمعیت کشور 83 میلیون نفر است بدست آمده است.

سرانه مصرف از جمع جبری تولید کالابه + واردات کالا و منهی انبارش، مصارف غیر انسانی، صادرات و حاصل آن تقسیم بر جمعیت برابر با میزان سرانه مصرف است که برای شیر این میزان درحدود 80 کیلوگرم است.

در بخش سرانه مصرف یکی از مهمترین اتفاقات طرح یارانه خانوار بود که 30 تا 35 کیلوگرم سرانه مصرف لبنیات را افزایش داد که بعد از سال 89 این عدد حذف و به بخش عرضه و تقاضا واگذار شد. شیر مدارس نیز علی رغم اختصاص بودجه متاسفانه در اجرا عملی نشده است.

مهمترین دلیل کاهش سرانه مصرف عوامل اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است. حذف یارانه ها در هر شکل و صادرات در 16 سال اخیر سبب کاهش سرانه مصرف لبنیات شده است.

در یکی دوسال اخیر به دلیل کاهش ارزش ریال نیز انگیزه ها برای قاچاق محصولات افزایش پیدا کرده است و متاسفانه هیچ برنامه مدونی برای افزایش سرانه مصرف در ایران وجود ندارد.

 

Related Videos

logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر- پلاک 43-ساختمان گلزار -طبقه پنجم - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

info@ir-dis.org

© Copyright 2021 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search