شاخص قیمت لبنیات در آپریل ۲۰۲۳ به گزارش فائو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شاخص قیمت کل لبنیات فائو در ماه آپریل به طور متوسط 124.6 واحد بود که 2.2 واحد (1.7 درصد) نسبت به ماه مارس و 22.1 واحد (15.1 درصد) نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است.

📌شاخص قیمت کره فائو در ماه آپریل به طور متوسط 137 واحد بود که 1واحد (0.2 درصد) نسبت به ماه مارس افزایش و 60 واحد (30درصد) نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است.

📌شاخص قیمت پنیر فائو در ماه آپریل به طور متوسط 132 واحد بود که 2واحد (2 درصد) نسبت به ماه مارس و 9.5 واحد (7درصد) نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهشداشته است.

📌شاخص قیمت SMP فائو در ماه آپریل به طور متوسط 105 واحد بود که 2واحد (2درصد) نسبت به ماه مارس و 70 واحد (40درصد) نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است.

📌شاخص قیمت WMP فائو در ماه آپریل به طور متوسط 111 واحد بود که 4واحد (4 درصد) نسبت به ماه مارس و 49 واحد (30درصد) نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است.

photo_2023-05-07_11-10-29.jpg

logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر- پلاک 43-ساختمان گلزار -طبقه پنجم - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

info@ir-dis.org

© Copyright 2023 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search