انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران

بولتن ویژه خبری همایش صنعت لبنیات ایران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این شماره می خوانید:

پوشش رسانه ای نخستین همایش صنعت لبنیات ایران 

مورخ 7 بهمن ماه 1398

سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر-ساختمان گلزار - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

SUPPORT@ir-dis.org 

anjomanlabani@gmail.com

© Copyright 2020 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search