سید محمدرضا بنی طبا (سخنگوی انجمن) - رادیو گفتگو: تولید دستوری غیرکارشناسی است. آیا در صورت تن دادن تولیدکنندگان به این اجبار، وزارت جهاد کشاورزی تضمین فروش می‌کند؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 تولید دستوری غیرکارشناسی است. آیا در صورت تن دادن تولیدکنندگان به این اجبار، وزارت جهاد کشاورزی تضمین فروش می‌کند؟

تولید دستوری غیرکارشناسی است. آیا در صورت تن دادن تولیدکنندگان به این اجبار، وزارت جهاد کشاورزی تضمین فروش می‌کند؟

logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر- پلاک 43-ساختمان گلزار -طبقه پنجم - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

info@ir-dis.org

© Copyright 2022 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search