دوره های آموزشی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

دوره آموزشی مدیریت برند(BMC)، رهبری و تیم سازی (LTB) و تیم فروش (STT)

دوره آموزشی مدیریت برند(BMC)، رهبری و تیم سازی (LTB) و تیم فروش (STT)

دوره آموزشی CIP Validation با بررسی پروفایل آلودگی‌های میکروبی در صنایع لبنی

دوره آموزشی CIP Validation با بررسی پروفایل آلودگی‌های میکروبی در صنایع لبنی

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

برگزاری جلسات موثر

سمینار قوانین و مقررات مالیاتی

قوانین و مقرارت مالیاتی

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ - ويژه صنعت لبنیات

دوره آموزشی آشنایی با سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت - کره حیوانی

دوره آموزشی  سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت - شیر خشک صنعتی

logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر- پلاک 43-ساختمان گلزار -طبقه پنجم - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

info@ir-dis.org

© Copyright 2024 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search