دوره های آموزشی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE
دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

برگزاری جلسات موثر

سمینار قوانین و مقررات مالیاتی

قوانین و مقرارت مالیاتی

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ - ويژه صنعت لبنیات

دوره آموزشی آشنایی با سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت - کره حیوانی

دوره آموزشی  سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت - شیر خشک صنعتی

logo-footer.png
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 تهران - بزرگراه جلال - آل - احمد - نبش خیابان آرش مهر- پلاک 43-ساختمان گلزار -طبقه پنجم - واحد 500
+98 21 88266984
+98 21 86112619

info@ir-dis.org

© Copyright 2022 Designed by Pouyeshgaran. All Rights Reserved.

Search